AFDELING NIJKERK
2017 5-1 Nieuwjaarsreceptie.

Donderdag 5 januari 2017: een heel gezellige nieuwjaarsreceptie in de Postkamer!