AFDELING NIJKERK
2017 13-2 Jaarvergadering.

Maandagavond 13 februari is de 59ste jaarvergadering gehouden. Marrie opent de vergadering met een meditatie over Romeinen 12, Ans beantwoordt vragen over het financieel jaarverslag en Josta laat foto's zien van de activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar. Dan genieten we zowel voor als na de pauze van de Linquenda theatershow "Terug naar vroeger" door Paul van Kuiken en Froukje Koelewijn. Er is een mooi decor opgebouwd en veel herkenbare zaken passeren de revue. Paul speelt ook in op wat hij hoorde bij de meditatie, de financiën en de powerpointpresentatie! In de pauze zijn er heerlijke hapjes, gemaakt door drie dames die met applaus voor hun inspanningen bedankt worden. Paul speelde tijdens de voorstelling in op de te verwachte bloemen aan het eind van de show, Marrie wist daar een hele mooie draai aan te geven toen zij toch maar bloemen (twee bossen!) overhandigde! Wie nog meer wil zien of weten over Froukje en Paul kan terecht op hun website: http://www.linquenda-theatershows.nl