AFDELING NIJKERK
Onze afdeling heeft...

Activiteiten:

Onze afdeling heeft:

 

twee leeskringen

 

 

een creatieve groep

 

 

een excursiegroep, sinds 2018 leiding vacant

 

 

een boerenmaandaggroep

 

 

een contactpersoon voor lief en leed

 

 

een maandelijkse Amnesty brief

en sinds 2017

 

een cultuurgroep

De boerenmaandaggroep

Op de boerenmaandag  hebben we een kraam met eten en drinken.
Zie ook:
http://www.boerenmaandag.nl , klik op "Wat is er te zien" en dan op Passage. Boerenmaandagcomité: Marrie Bos-Guliker tel. 2466891 en Aartje Lozeman-van Meerveld tel. 2465859.

EXCURSIEGROEP

Hebt u een goed idee voor een excursie of uitstapje? Wilt u het dan doorgeven aan het bestuur?

Contactpersoon: vacant                              

 

WANDELGROEP 

Op woensdagmiddag van 13.30 tot ong. 15.00 uur. Contactpersoon Gerry Bast tel. 033 246 29 58

SAMEN FIETSEN

Op dinsdag 8 juni 2021 maken we een middagfietstocht en op donderdag 24 juni 2021 een dagfietstocht. Of de fietstochten doorgaan hangt natuurlijk af van de maatregelen die dan gelden in verband met corona.

LIEF EN LEED SAMEN DELEN

Contactpersoon is Aartje Lozeman-van Meerveld tel. 033-2465859. Zij regelt het ziekenbezoek. Ook zorgt zij ervoor dat er op de verenigingsavonden een kaart rond gaat voor leden die het nodig hebben. We kunnen allemaal helpen Aartje op de hoogte te houden. Natuurlijk kunt u haar of één van de bestuursleden benaderen als u het adres wilt hebben voor een persoonlijk contact.

AMNESTY INTERNATIONAL

Op elke ledenvergadering ligt er een brief ter ondertekening.
Met onze handtekening kunnen we steun geven aan mensen voor wie vrijheid en recht van spreken niet vanzelfsprekend zijn.

LEESKRINGEN - Of de leeskringleden bij elkaar komen hangt af van de maatregelen rond corona.

Leeskring maandagavond

Wij komen vijf keer per jaar als leeskring bij elkaar. We spreken elke avond af bij wie we samenkomen en wie de volgende keer de inleiding verzorgt. Als u belangstelling heeft bent u hartelijk welkom om te komen kijken!

We lezen in 2020:

  • Hoe alles moest beginnen     Thomas Verbogt
  • Het mooie seizoen                 Kees van Beijnum
  • De Weense sigarenboer        Robert Seethaler
  • Een verhaal uit de zonnestad   John-Alexander Janssen
  • De acht bergen                      Paolo Cognetti

Contactpersoon Bertha Davelaar, tel. 2451968, jdavelaar86@upcmail.nl

Leeskring dinsdagmiddag  van 14.00 tot 16.00 uur 

Onze leeskring komt dit seizoen zes keer bij elkaar om een boek te bespreken uit de map Boekentaal Mondiaal. Dit seizoen is het thema: "De vervreemding" De besprekingen zijn vaak heel levendig en we leren niet alleen van het boek en de map, maar ook van elkaar.

Er is in onze kring ruimte voor nieuwe leden, dus wie interesse heeft kan gerust een bijeenkomst komen meemaken. U bent van harte welkom!

Vanaf januari staan de volgende boeken op de lijst:

  • Het mooie seizoen                Kees van Beijnum 
  • Hoe alles moest beginnen    Thomas Verbogt
  • De Weense sigarenboer       Robert Seethaler 
  • De acht bergen                     Paolo Cognetti

Contactpersoon Ada Houtman, tel 2456937, adahoutman@kpnplanet.nl

CREATIEVE GROEP

Elke 1e dinsdag van de maand gaan de dames met elkaar kaarten maken. Ze beginnen om half twee. Kom gerust een middagje meedoen! Als je meer wilt weten kun je terecht bij de gastvrouw Ans Dekker, haar telefoonnummer is 2458805.
Alle creatieve resultaten brengen ook nog geld in het laatje van de verenigingskas, want de mooie kaarten zijn op elke verenigingsavond te koop.
De creatieve groep verzorgt om het jaar in oktober een ledenavond.

CULTUURGROEP

Sinds 2017 hebben we ook een cultuurgroep. De dames van deze groep bezoeken met elkaar in onderling overleg musea, tentoonstellingen e.d. U kunt zich hiervoor opgeven.

Contactpersoon is Janny Pos, tel. 033-2458795, j.pos56@upcmail.nl