AFDELING NIJKERK
Contactgegevens.

Contactgegevens Passage Nijkerk - 2020

Algemeen e-mailadres: nijkerk@passagevrouwen.nl

Voorzitter
Naam: A.G.Lozeman
Telefoon: tel. 033 844 66 41
E-mailadres: anslozeman@gmail.com

Secretaris
Naam: vacant
 

Penningmeester
Naam: H. Langman-van Slooten
Telefoon: tel. 033 2456097
E-mailadres: h.langman@kpnmail.nl

Webmaster
Naam: A.G.Lozeman
Telefoon: 033 8446641
E-mailadres: anslozeman@gmail.com

2de secretaris
B.Liefting-v.d. Veen
tel. 033 2452704
betsieliefting@gmail.com

Algemeen adjunct

H.C. Bouw-van den Burg   033 24 59978

Algemeen bestuurslid
J.Wassink-Bast   tel. 033 2451616

Algemeen bestuurslid

H.de Gier-van Dasselaar  033 246 1151

Excursies/uitstapjes
vacant

vacant

Archiefbeheer
S.Bouwman-Schussler
tel. 033 2457490

VERTEGENWOORDIGINGEN

OVO (overleg vrouwen organisaties )
Bestuur

Boerenmaandagcomité
M.Bos – Guliker
tel. 033 2466891
A.Lozeman-v. Meerveld
tel.033 2465859

Wereldgebedsdag comité
H.van Ramshorst-Frens
tel. 033 2463177