AFDELING NIJKERK
Agenda van afdeling Nijkerk

Toon: Alles Alleen activiteiten regio Alleen activiteiten regio en afdelingen Alleen activiteiten eigen afdeling

4 januari 2018 | Afdeling Nijkerk
Nieuwjaarsreceptie in de Postkamer
We beginnen het jaar 2018 met elkaar veel heil en zegen te wensen voor het nieuwe jaar
Lees verder >

9 januari 2018 | Afdeling Nijkerk
Dhr. Ton Oudshoorn vertelt over muziek en vogelgeluiden
Zowel in klassieke als in de moderne muziek wordt vaak gebruik gemaakt van vogelgeluiden. De heer Oudshoorn laat ons diverse geluidsfragmenten horen.
Lees verder >

12 februari 2018 | Afdeling Nijkerk
Jubileum Jaarvergadering
Op MAANDAG 12 februari om 17.00 uur vieren we ons 60 jarig jubileum.
Lees verder >

13 maart 2018 | Afdeling Nijkerk
Verhalen rondom het licht door Maria Bonten
Deze avond het financieel jaarverslag van 2017 en het jaarverslag waarna mevr. Bonten de leden vermaakt met verhalen "rondom het licht".
Lees verder >

10 april 2018 | Afdeling Nijkerk
Mevr. Sanny de Zoete over tafellinnen en tafelgebruiken
Mevrouw de Zoete vertelt over de rijke geschiedenis van het tafellinnen.
Lees verder >

8 mei 2018 | Afdeling Nijkerk
Avond buiten de deur
Een avond Jeu de boule.
Lees verder >

5 juni 2018 | Afdeling Nijkerk
Middagfietstocht
We hopen op mooi weer!
Lees verder >

21 juni 2018 | Afdeling Nijkerk
Lange fietstocht
Een mooie tocht en geluk met het weer!
Lees verder >

11 september 2018 | Afdeling Nijkerk
De vijf grote wereldgodsdiensten
De heer R.J.van Eck komt ons vertellen over het ontstaan en de geschiedenis van de vijf grote wereldgodsdiensten. Hij laat ook beelden van religieuze plaatsen zien.
Lees verder >

9 oktober 2018 | Afdeling Nijkerk
Schilderijen van Marc Chagall
Pastor Ben Piepers laat ons een serie schilderijen van Marc Chagall zien. Alles op deze schilderijen beweegt, zweeft, leeft, speelt. Samen met hem bekijken we ze. Hij zal ons uitdagen zelf goed te kijken en te reageren, voordat hij de afbeeldingen zelf toelicht.
Lees verder >

Archief 2017 | Volgende activiteiten >> | Archief 2019 | Archief 2020 | Archief 2021 | Archief 2022 | Archief 2023 | Actueel