AFDELING NIJKERK
Nieuwjaarsreceptie

De traditionele nieuwjaarsreceptie was weer heel gezellig en goed verzorgd door De Postkamer. Er konden 42 dames elkaar veel heil en zegen toewensen voor 2020.


<< Terug naar de agenda