AFDELING NIJKERK
Jaarvergadering

Onze 61ste Jaarvergadering, de tweede keer op onze nieuwe/oude locatie was weer heel gezellig. Maar ook wel een beetje dubbel. Onze secretaris, Josta, verzorgde het jaarverslag met een mooie diapresentatie, maar nam ook in deze vergadering afscheid als secretaris. Zij heeft de vereniging en het bestuur zes jaar als secretaris bijgestaan, waarvoor we haar veel dank verschuldigd zijn. Aan het eind van de vergadering werd zij daarvoor namens alle leden ook hartelijk bedankt met een boekje en een orchidee. Voordat de spreker van vanavond, de heer Frans Meek van het Klompenmuseum in Eelde, aan zijn presentatie over Lopen op hout begon, liet Marry ons de klomp en foto zien van Garrit Nieboer, bekend figuur in Nijkerk en toentertijd haar buurman. Meneer Meek had de klomp graag in ontvangst willen nemen voor het museum, maar Marry wilde er onder geen voorwaarde afstand van doen! Voor de vergadering iets lekkers bij de koffie, in de pauze een sapje en een hapje en na afloop naar huis met een bonbon.

 


<< Terug naar de agenda