AFDELING NIJKERK
Kerstavond

Deze Kerstviering, verzorgd door acht van onze leden, had als thema: "Verwachtingsvol uitzien". Heel veel leden van onze vereniging hadden het winterse weer getrotseerd en hebben genoten van een mooie Kerstviering.
We werden bij de ingang hartelijk welkom geheten door een speciaal ontvangstcomité. We volgden de goed verzorgde liturgie. De samenzang werd begeleid door organist Arno Lambregste, die het bijzondere kistorgel bespeelde en voor de pauze een muzikaal intermezzo liet horen. In de pauze genoten we van een uitgebreide hapjestafel met zoete en hartige lekkernijen, verzorgd door de kerstcommissie. Na een boeiend verteld kerstverhaal en het zingen van "Ere zij God" kregen we bij het naar huis gaan nog een cadeautje mee, dat ingepakt was door mensen van de Postkamer.


<< Terug naar de agenda