AFDELING NIJKERK
De beiaard

Deze verenigingsavond, de tweede keer dat we in de Kruiskerk te gast zijn, vindt plaats in de bovenzaal. Marrie opent de avond en de meditatie doet Truus van Leuveren. De spreker van vanavond is beiaardier Boudewijn Zwart. Voor de pauze vertelt hij heel boeiend over de beiaard. Zonder zijn zelf ontworpen mobiele beiaard met klankstaven. Die blijft beneden staan, hij past niet in de lift. Boudewijn Zwart vertelt over de geschiedenis van het carillon, de opleiding enz. We drinken in de pauze beneden koffie en blijven beneden voor het tweede deel van de lezing. Die is nog interessanter met de muziek er bij. Boudewijn vertelt ook over het carillon van Nijkerk dat hij een van de mooiste van Nederland vindt. Ook de Nijkerkse Klokkenspelvereniging krijgt een pluim: een actieve vereniging met meiavond- en zomeravondconcerten, waarvan de laatste avond altijd een heel bijzondere is. Wie daar meer van wil weten: kijk op  www.nijkerkseklokkenspelvereniging.nl . Op Youtube zijn filmpjes te vinden met beiaardspel door Boudewijn Zwart. De moeite waard!


<< Terug naar de agenda