AFDELING NIJKERK

Welkom op de website van Passage

NIJKERK

Wij zijn een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie, met hart voor de  samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur.

 

Kernbegrippen van onze vereniging zijn:

Ontwikkeling: lezingen, studiedagen, trainingen, leeskringen

Ontmoeting: afdelingsavonden, creatieve activiteiten, excursies, gewestelijke ontmoetingsdagen, fietstochten.

Ondersteuning, door het servicepunt:  ledenblad, contributiefonds, materiaal voor afdelingsavonden en cursussen op het gebied van kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

 

Onze vereniging in Nijkerk telt ongeveer 80 leden. Wij komen bij elkaar op de tweede dinsdag van de maanden september t/m april om half acht ´s avonds in de Toneelzaal van de Ark, WillemAlexanderplein 14. Er is een lift. Deze is aan de stationskant van het gebouw. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

Onze afdeling is een onderdeel van de landelijke Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Het servicepunt is gevestigd in Nijkerk. Hier worden projecten en verschillende activiteiten voorbereid en is de redactie van het ledenblad Passagemagazine.

Zie ook Passagevrouwen.nl of klik op home onderaan in het menu links.

GPVO GELDERS PLATTELANDS VROUWEN OVERLEG

Passage werkt samen met de NBvP Vrouwen van Nu in de Stichting GPVO. Hier zijn 2 consulenten in dienst die ondersteuning geven. In november organiseert de GPVO altijd een avond voor alle leden in de regio met een thema dat aansluit op een lopend project. GPVO wordt gesubsidieerd door onze provincie.