AFDELING NIJKERK

Welkom op de website van

PASSAGE-NIJKERK

Wij zijn een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie, met hart voor de  samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur.

 

Kernbegrippen van onze vereniging zijn:

Ontwikkeling: lezingen, leeskringen

Ontmoeting: afdelingsavonden, creatieve activiteiten, excursies, fietstochten.

Ondersteuning, door het servicepunt:  ledenblad, contributiefonds, materiaal voor afdelingsavonden en cursussen op het gebied van kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking.

 

Onze vereniging in Nijkerk telt ongeveer 80 leden. Wij komen bij elkaar op de tweede dinsdag van de maanden september t/m april om half acht ´s avonds in de Toneelzaal van de Ark, WillemAlexanderplein 14. Er is een lift. Deze is aan de stationskant van het gebouw. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

Onze afdeling was een onderdeel van de landelijke Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Het servicepunt is gevestigd in Nijkerk. Hier is de redactie van het ledenblad Passagemagazine. Onze afdeling is nu de zelfstandige vereniging Passage-Nijkerk. De landelijke vereniging Passage zal m.i.v. 1-1-2024 opgeheven worden, na goedkeuring door de ledenraad.

Zie ook Passagevrouwen.nl of klik op home onderaan in het menu links.